GÓI CƯỚC 3G/4G SIM VINAPHONE 1 NĂM

Tổng hợp gói cước data thoại sms 12 tháng, mới giá rẻ , dung lượng khủng, nhiều ưu đãi!

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

7. Data 3g/4g vinaphone 1 năm(360 ngày)

THÔNG BÁO: VinaPhone triển khai chương trình khuyến mãi mua 10 tặng 2. Khi bạn đăng ký gói 4G Vina chu kỳ 12 tháng thì sẽ được miễn phí cước 2 tháng, chỉ phải trả cước 10 tháng. (Ví dụ: Đăng ký gói 12TMAX100 thì chỉ cần trả 1.000.000đ/ 12 tháng thay vì 1.200.000đ/ 12 tháng. Tiết kiệm được đến 200.000đ.)

Gói B12912T

1.290.000d360 ngày
360p+720sms+14,4GB+miễn phí<10p
Tính cước thông thường
DATA23 B12912T gửi 1543

Gói B9912T

990.000đ360 ngày
7.2Gb+360p+miễn phí<10p+720sms
Tính cước thông thường
DATA23 B9912T gửi 1543

Gói 12D15G

700.000d360 ngày
180GB
Ngắt kết nối
DATA23 12D15G gửi 1543

Gói 12D30G

900.000d360 ngày
360GB
Ngắt kết nối
DATA23 12D30G gửi 1543

Gói 12D60G

1.200.000đ360 ngày
720GB+ 1550p
Tính cước thông thường
DATA23 12D60G gửi 1543

Gói 12D90K

1.080.000đ360 ngày
120G + 1550p
Ngắt kết nối data
DATA23 12D90K gửi 1543

Gói 12D90Z

1.080.000đ360 ngày
Miễn phí 120G + 1550p
Tính cước thông thường
DATA23 12D90Z gửi 1543

Gói 12DIGI129

1,290,000đ360 ngày
1050p +60GB
Miễn phí
DATA23 12DIGI129 gửi 1543

Gói 12DIGI249

2,490,000đ360 ngày
1600p + 100SMS + 120GB
Miễn phí
DATA23 12DIGI249 gửi 1543

Gói 12GO109

1.090.000đ360 ngày
Miễn phí < 10s + 60GB
Tính cước thông thường
DATA23 12GO109 gửi 1543

Gói 12TBIG120

1.200.000đ360 ngày
2GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA23 12TBIG120 gửi 1543

Gói 12TBIG129V

1,548,000đ360 ngày
60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12TBIG129V gửi 1543

Gói 12TBIG200

2.000.000đ 360 ngày
4GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA23 12TBIG200 gửi 1543

Gói 12TBIG300

3.000.000đ360 ngày
6GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA23 12TBIG300 gửi 1543

Gói 12TBIG70

700.000 đ360 ngày
57,6 GB
Ngắt kết nối
DATA23 12TBIG70 gửi 1543

Gói 12TBIG90

900.000 đ360 ngày
84GB
75đ/50kb
DATA23 12TBIG90 gửi 1543

Gói 12TD120Z

1.200.000đ360 ngày
1550p + 120GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12TD120Z gửi 1543

Gói 12TD129V

1,548,000đ360 ngày
1550p + 60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12TD129V gửi 1543

Gói 12TD159V

1.908.000đ360 ngày
120G + 1700p + 200SMS
Tính cước thông thường
DATA23 12TD159V gửi 1543

Gói 12TD49P

490,000đ360 ngày
1000p +60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12TD49P gửi 1543

Gói 12TD79P

790.000đ360 ngày
1560p + 90GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12TMS39P gửi 1543

Gói 12TD89P

890.000đ360 ngày
120G + 1060p
Tính cước thông thường
DATA23 12TD89P gửi 1543

Gói 12TD99V

1.188.000đ360 ngày
1530p + 30GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12TD99V gửi 1543

Gói 12THAGA60

720.000d360 ngày
720GB
Ngắt kết nối
DATA23 12THAGA60 gửi 1543

Gói 12TMAX

700.000 đ360 ngày
45.6GB
Miễn phí
DATA23 12TMAX gửi 1543

Gói 12TMAX100

1.000.000 đ360 ngày
360 GB
Miễn phí
DATA23 12TMAX100 gửi 1543

Gói 12TMAX109V

1.308.000đ360 ngày
30GB + MyTV
Miễn phí
DATA23 12TMAX109V gửi 1543

Gói 12TMAX200

2.000.000đ360 ngày
720 GB
Miễn phí
DATA23 12TMAX200 gửi 1543

Gói 12TMAX300

3.000.000đ360 ngày
12000 GB
Miễn phí
DATA23 12TMAX300 gửi 1543

Gói 12TMAXS

500.000 đ360 ngày
48GB
Miễn phí
DATA23 12TMAXS gửi 1543

Gói 12TVD89

890.000đ360 ngày
720GB
Ngắt kết nối
DATA23 12TVD89 gửi 1543

Gói 12TVD89P

1.068.000đ360 ngày
Miễn phí < 20p + 50p + 120GB
Ngắt kết nối
DATA23 12TVD89P gửi 1543

Gói 12VD89K

890.000đ360 ngày
1550p + 60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 612VD89K gửi 1543

Gói 12VD89PK

890.000đ360 ngày
1550p + 120GB
Ngắt kết nối data
DATA23 12VD89PK gửi 1543

Gói B3012T

300.000đ360 ngày
1200p+1200sms+3.6Gb
Tính cước thông thường
DATA23 B3012T gửi 1543

Gói B5012T

500.000d360 ngày
72Gb+ 3000p+3000sms
Tính cước thông thường
DATA23 B5012T gửi 1543

Gói D30P_12T

900.000đ360 ngày
360GB+ 1530p
Tính cước thông thường
DATA23 D30P_12T gửi 1543

Gói D500T

500.000đ360 ngày
60GB
Ngắt kết nối
DATA23 D500T gửi 1543

Gói D500TK

500.000đ360 ngày
60GB
Ngắt kết nối
DATA23 D500TK gửi 1543

Gói D50P 12T

600.000đ360 ngày
110p + 5GB
Miễn phí
DATA23 D50P 12T gửi 1543

Gói D900

900.000đ360 ngày
108GB
Ngắt kết nối
DATA23 D900 gửi 1543

Gói FHAPPY 12T

490360 ngày
720
Ngắt kết nối
DATA24 FHAPPY12T gửi 1543

Gói HEY_12TK

600.000đ360 ngày
48GB+ 1200p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY_12TK gửi 1543

Gói HEY59_12T

708.000d 360 ngày
60 GB+ 1320p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY59_12T gửi 1543

Gói HEY90_12T

1.080.000d 360 ngày
60 GB+ 1440p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY90_12T gửi 1543

Gói HEY90_12TK

1.080.000d 360 ngày
60 GB+ 1440p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY90_12TK gửi 1543

Gói V50P12T

500.000đ360 ngày
Miễn phí <10p+ 100p+ 24GB
Tính cước thông thường
DATA23 V50P12T gửi 1543

Gói V70P12T

700.000đ360 ngày
Miễn phí <10p+ 2400p
Tính cước thông thường
DATA23 V70P12T gửi 1543

Gói VD14912T

1.490.000đ360 ngày
1440GB
Ngắt kết nối
DATA23 VD14912T gửi 1543

Gói VD6912T

690.000đ360 ngày
28.8GB+ miễn phí dưới 10p+ 30p
Tính cước thông thường
DATA23 VD6912T gửi 1543
Gói cước 1 năm (360 ngày) với ưu đãi đặc biệt khi đăng ký gói cước 3G 4G chu kỳ dài là sử dụng 1 năm không tốn thêm cước phát ngoài gói, đặc biệt là tiết kiệm 30% cước phí so với đăng ký theo tháng thông thường cụ thể