GÓI CƯỚC 3G/4G VINAPHONE 3 THÁNG

Tổng hợp gói cước data thoại sms 3tháng mới giá rẻ, dung lượng khủng, nhiều ưu đãi!

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Data 3g/4g vinaphone 3 tháng(90 ngày)

Các gói cước 3G/4G 3 tháng (90 ngày) của VinaPhone

Gói 3D15G

180.000d90 ngày
45GB
Ngắt kết nối
DATA23 3D15G gửi 1543

Gói 3D30G

230.000đ90 ngày
90GB
Ngắt kết nối
DATA23 3D30G gửi 1543

Gói 3D60G

300.00090 ngày
180 GB
Ngắt kết nối
DATA23 3D60G gửi 1543

Gói 3D90K

270.000đ90 ngày
120G + 1550p
Ngắt kết nối data
DATA23 3D90K gửi 1543

Gói 3GO109

327.000đ90 ngày
Miễn phí < 10s + 60GB
Tính cước thông thường
DATA23 3GO109 gửi 1543

Gói 3TBIG129V

387,000đ90 ngày
60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 3TBIG129V gửi 1543

Gói 3TD120Z

300.000đ90 ngày
1550p + 120GB
Ngắt kết nối data
DATA23 3TD120Z gửi 1543

Gói 3TD129V

387.000đ90 ngày
1550p + 60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 3TD129V gửi 1543

Gói 3TD159V

477.000đ90 ngày
120G + 1700p + 200SMS
Tính cước thông thường
DATA23 3TD159V gửi 1543

Gói 3TD49P

147,000đ90 ngày
1000p +60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 3TD49P gửi 1543

Gói 3TD79P

237.000đ90 ngày
1560p + 90GB
Ngắt kết nối data
DATA23 3TMS39P gửi 1543

Gói 3TD99V

297.000đ90 ngày
1530p + 30GB
Ngắt kết nối data
DATA23 3TD99V gửi 1543

Gói 3TMAX109V

327.000đ90 ngày
30GB + MyTV
Miễn phí
DATA23 3TMAX109V gửi 1543

Gói 3TVD149

372,500 đ90 ngày
360GB
Ngắt kết nối
DATA23 3TVD149 gửi 1543

Gói D15P3T

237.000đ90 ngày
45GB+ 3000p
Tính cước thông thường
DATA23 D15P3T gửi 1543

Gói D30P_3T

270.000đ90 ngày
90GB+ 1530p
Tính cước thông thường
DATA23 D30P_3T gửi 1543

Gói D50P 3T

150.000đ90 ngày
110p + 5GB
Miễn phí
DATA23 D50P 3T gửi 1543

Gói HEY_3T

150.000đ90 ngày
12GB + 300p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY_3T gửi 1543

Gói HEY59_3T

177.000đ90 ngày
15GB+ 300p+ miễn phí gọi dưới 10p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY59_3T gửi 1543