GÓI CƯỚC 3G/4G VINAPHONE 6 THÁNG

Tổng hợp gói cước data thoại sms 6tháng, mới giá rẻ, dung lượng khủng, nhiều ưu đãi!

Gói cước

Dung lượng

Cước phát sinh

Cú pháp

Đăng ký nhanh

Data 3g/4g vinaphone 6 tháng(180 ngày)

THÔNG BÁO: VinaPhone triển khai chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1. Khi bạn đăng ký gói 4G Vina chu kỳ 6 tháng thì sẽ được miễn phí cước 1 tháng, chỉ phải trả cước 5 tháng. (Ví dụ: Đăng ký gói 6TMAX100 thì chỉ cần trả 500.000đ/ 6 tháng thay vì 600.000đ/ 6 tháng. Tiết kiệm được đến 100.000đ.)

Gói D50P 6T

300.000đ180 ngày
110p + 5GB
Miễn phí
DATA23 D50P 6T gửi 1543

Gói 6D15G

350.000d180 ngày
90GB
Ngắt kết nối
DATA23 6D15G gửi 1543

Gói 6D30G

450.000d180 ngày
180Gb
Ngắt kết nối
DATA23 6D30G gửi 1543

Gói 6D60G

600.000 đ180 ngày
180 GB
Ngắt kết nối
DATA23 6D60G gửi 1543

Gói 6D90K

540.000đ180 ngày
120G + 1550p
Ngắt kết nối data
DATA23 6D90K gửi 1543

Gói 6D90Z

540.000đ180 ngày
Miễn phí 120G + 1550p
Tính cước thông thường
DATA23 6D90Z gửi 1543

Gói 6DIGI129

645,000đ180 ngày
1050p +60GB
Miễn phí
DATA23 6DIGI129 gửi 1543

Gói 6DIGI249

1,245,000đ180 ngày
1550p + 100SMS +120GB
Miễn phí
DATA23 6DIGI249 gửi 1543

Gói 6GO109

545.000đ180 ngày
Miễn phí < 10s + 60GB
Tính cước thông thường
DATA23 6GO109 gửi 1543

Gói 6TBIG120

600.000đ180 ngày
360GB
Ngắt kết nối
DATA23 6TBIG120 gửi 1543

Gói 6TBIG129V

774,000đ180 ngày
60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6TBIG129V gửi 1543

Gói 6TBIG200

1.000.000đ180 ngày
4GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA23 6TBIG200 gửi 1543

Gói 6TBIG300

1.500.000đ180 ngày
216 GB
Ngắt kết nối
DATA23 6TBIG300 gửi 1543

Gói 6TBIG300

1.500.000đ180 ngày
6 GB/ngày
Ngắt kết nối
DATA23 6TBIG300 gửi 1543

Gói 6TBIG70

350.000 đ180 ngày
28.8GB
Ngắt kết nối
DATA23 6TBIG70 gửi 1543

Gói 6TBIG90

450.000 đ180 ngày
42GB
Ngắt kết nối
DATA23 6TBIG90 gửi 1543

Gói 6TD120Z

600.000đ180 ngày
1550p + 120GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6TD120Z gửi 1543

Gói 6TD129V

774,000đ180 ngày
1550p + 60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6TD129V gửi 1543

Gói 6TD159V

954.000đ180 ngày
120G + 1700p + 200SMS
Tính cước thông thường
DATA23 6TD159V gửi 1543

Gói 6TD49P

245,000đ180 ngày
1000p +60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6TD49P gửi 1543

Gói 6TD79P

395.000đ180 ngày
1560p + 90GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6TMS39P gửi 1543

Gói 6TD89P

445.000đ180 ngày
120G + 1060p
Tính cước thông thường
DATA23 6TD89P gửi 1543

Gói 6TD99V

594.000đ180 ngày
1530p + 30GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6TD99V gửi 1543

Gói 6THAGA60

360.000đ180 ngày
360GB
Ngắt kết nối
DATA23 6THAGA60 gửi 1543

Gói 6TMAX

350.000 đ180 ngày
22.8GB
Miễn phí
DATA23 6TMAX gửi 1543

Gói 6TMAX109V

654.000đ180 ngày
30GB + MyTV
Miễn phí
DATA23 6TMAX109V gửi 1543

Gói 6TMAX200

1.000.000đ180 ngày
360GB
Miễn phí
DATA23 6TMAX200 gửi 1543

Gói 6TMAX300

1.500.000 đ180 ngày
600 GB
Miễn phí
DATA23 6TMAX300 gửi 1543

Gói 6TMAXS

250.000 đ180 ngày
24 GB
Miễn phí
DATA23 6TMAXS gửi 1543

Gói 6TVD89

445.000đ180 ngày
360 GB
Ngắt kết nối
DATA23 6TVD89 gửi 1543

Gói 6TVD89P

534.000đ180 ngày
Miễn phí < 20p + 50p + 120GB
Ngắt kết nối
DATA23 6TVD89P gửi 1543

Gói 6VD89K

445.000đ180 ngày
1550p + 60GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6VD89K gửi 1543

Gói 6VD89PK

445.000đ180 ngày
1550p + 120GB
Ngắt kết nối data
DATA23 6VD89PK gửi 1543

Gói B1296T

645.000đ180 ngày
7.2Gb+ 360sms+180p+miễn phí<10p
Tính cước thông thường
DATA23 B1296T gửi 1543

Gói B306T

150.000đ180 ngày
1.8Gb+600sms+600p
Tính cước thông thường
DATA23 B306T gửi 1543

Gói B506T

250.000 đ180 ngày
1500sms+36GB+ 1500p
Tính cước thông thường
DATA23 B506T gửi 1543

Gói B996T

495.000đ180 ngày
3.6GB+180p+miễn phí<10p+360sms
Tính cước thông thường
DATA23 B996T gửi 1543

Gói B996T

495.000đ180 ngày
3.6GB+ miễn phí <10p+ 180p+ 360SMS
Tính cước thông thường
DATA23 B996T gửi 1543

Gói D15P6T

395.000d180 ngày
90GB+ 1000P
Tính cước thông thường
DATA23 D15P6T gửi 1543

Gói D30P_6T

450.000đ180 ngày
180GB+ 1530p
Tính cước thông thường
DATA23 D30P_6T gửi 1543

Gói HEY_6TK

300.000đ180 ngày
24 GB+ 600p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY_6TK gửi 1543

Gói HEY59_6T

354.000đ180 ngày
30 GB + 110p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY59_6T gửi 1543

Gói HEY90_6TK

540.000d180 ngày
30Gb+ 6120p
Tính cước thông thường
DATA23 HEY90_6TK gửi 1543

Gói V50P6T

250.000đ180 ngày
Miễn phí <10 phút+ 100p+ 12GB
Tính cước thông thường
DATA23 V50P6T gửi 1543

Gói V70P6T

350.000đ180 ngày
Miễn phí <10p+ 1200p
Tính cước thông thường
DATA23 V70P6T gửi 1543

Gói VD1496T

745.000đ180 ngày
720GB
Ngắt kết nối
DATA23 VD1496T gửi 1543