Gói tháng vinaphone

Gói tháng vinaphone

Gói V50P12T

500.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí <10p+ 100p+ 24GB
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA22 V50P12T gửi 1543

Gói V50P6T

250.000đ 180 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí <10 phút+ 100p+ 12GB
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA22 V50P6T gửi 1543

Gói V70P12T

700.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí <10p+ 2400p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA22 V70P12T gửi 1543

Gói V70P6T

350.000đ 180 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí <10p+ 1200p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA22 V70P6T gửi 1543

Gói HT

25.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :2GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : DATA22 HT gửi 1543

Gói HTK

25.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :2GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : DATA22 HTK gửi 1543

Gói D500T

500.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :60GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA22 D500T gửi 1543

Gói D900

900.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :108GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA22 D900 gửi 1543

Gói 12D60G

1.200.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :720GB+ 1550p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA22 12D60G gửi 1543

Gói tháng vinaphone sẽ bao gồm gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng đi cùng với các mức giá khác nhau nhưng rất phù hợp, có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người.

Cùng tìm hiểu và tham khảo các gói ở trên để hiểu chi tiết hơn nhé!